Po přečtení této knihy by čtenář měl:

Pochopit, jak kvalitní finanční řízení pomáhá při vedení malého podniku.

Být schopen vytvořit finanční strategii.

Pochopit, že finančního a manažerského řízení se dá dosáhnout pomocí jednoduché dokumentace.

Pochopit příslušné postupy a techniky vhodné k řešení problémů identifikovaných prostřednictvím procedůr finančního řízení.