Publikace představuje slovem a obrazem

sto vybraných míst hlavního města v souvislosti

s erotickým, obecněji sexuálním životem

Pražanů zejména ve 20. století. Prochází

jednotlivé městské čtvrti s důrazem na architektonické

prvky a sochy ve veřejném prostoru,

na lokality, kde žili nebo provozovali

svoji živnost vydavatelé a autoři erotické

literatury, ale i malíři, fotografové, filmaři,

herci a zpěváci, případně různí popularizátoři,

osvětáři a sběratelé, u nichž se objevovaly

erotické motivy, a na instituce nejrůznějším

způsobem spojené s tematikou lidské sexuality.

Publikace přináší vedle úvodu a průvodních

textů k jednotlivým zastavením četné

ukázky z krásné i odborné literatury a bohatý

ilustrační materiál.