Kniha je překladem 3. vydání bestseleru o týmech, jenž se stal základem každodenního jazyka organizací po celém světě.Poskytuje výstižné a užitečné informace, které umožňují lídrům prosazovat klíčové změny na pracovišti, vedoucí k efektivnímu využití potenciálu členů týmu při dosahování vynikajicích výsledků. Případové studie z reálného života ukazují, jak aplikovat Belbinovu teorii v praxi.