Napoleon je na vrcholu moci, jen v soukromí se
mu nedaří: manželka Josefína není s to dát mu
dědice. Rozvede se s ní a bez okolků prohlásí, že
je třeba „oženit se s břichem, které mu přinese
děti“. A tím je rakouská arcivévodkyně Marie
Luisa. Císař ji šokuje, jeho záchvaty hněvu ji
děsí, ale když porodí syna, nastane zvrat, jaký
nikdo neočekával…